Abbekås Hamnkrog och Hotell Skepparevägen 1
274 56 Abbekås info@abbekashamnkrog.se
Tel: 0411-53 33 13 www.abbekashamnkrog.se

Bongska huset – där du befinner dig just nu 

MAN SÄGER att Bongska huset byggdes 1872. Men det är omöjligt, för då hade det varit bortspolat i den stora hurricanen. Och under december det ödesåret hade man knappast tid eller ens en tanke på att bygga ett hamnmagasin i Abbekås.

Så vad sägs om byggnadsåret 1873? Då anlades nämligen fiskelägets nya hamn, den första riktiga – eller 1884 när hamnen visade sig vara för grund och en vädjan om hjälp sändes till kung Oscar II? Eller 1885 då hamnstyrelsen fick 22 600 kronor i statsbidrag till muddring och utbyggnad?

Men redan 1884 var hamnen ett centrum för livlig handel. Soda, såpa, tjära, kol, ved, bräder, bark, salt, ättika och annat livsnödvändigt hanterades på pirarna och den breda stenbryggan. Och fisk förstås. Hamnavgiften var 10 öre per ton skeppsdräktighet. 1886 anlöpte runt fyrtio lastskutor hamnen, tio år senare bestod besökarna av 160 däcksbåtar, 82 jakter, två galeaser, en brigg och 11 tyska s k kvassar på runt 20 ton vardera, detta enligt hamndagboken.

Men då hade handelshuset Stålhammar & Pettersson i Ystad sedan några år tagit över driften av hamnen. Och det var herrar Stålhammar och Pettersson som öppnade affär i Abbekås och byggde sig ett nytt hamnmagasin på den östliga delen av hustomten 27, i hörnet av nuvarande Skepparevägen och Kalmarvägen . S & P var ett handelhus för timmer, kol, ved och tjära, men man köpte även upp spannmål och sockerbetor från bönderna i trakten, furubräder, en speciellt populär gulgrön trätjära, bastrep med mera. Många av varorna såldes och köptes i Kalmar – därav namnet på vägen mellan hamnen och kustvägen. "Va ska de häringa ta vägen då?" "Te Kalmar. Följ bara vägen där så kommer du rätt!".

Petersson lät även dra en telefonlinje mellan hamnmagasinet och Ystad år 1900, bevisligen den första telefonen i Abbekås.
1899 muddrades hela hamnen till ett djup av mellan 2,5 och 3 meter för den facila summan 781 riksdaler och fem öre och en lysande framtid för fiske och sjöfart förutspåddes.

Men säg den lycka som varar. Nyåret 1904-05 (enligt SMHI julen 1902) drabbades kusten av en ny superstorm med extremt högvatten. Skutor slet sig och drev till havs, hus förstördes och hela den nya hamnen sandade igen. All sjöfart omöjliggjordes och de fartyg som låg i inre hamnen för vintern kom inte ut och måste slutligen huggas upp. Till råga på allt brann hamnmagasinet . Det tog fyr i ett stort lager med hampa som skulle ha blivit rep. Även den närbelägna cikoriafabriken, där kaffesurrogat tillverkades, brann ner till grunden.

En del i det förstörda hamnmagasinet blev biograf omkring 1914. En förhoppning om en ny sjöfartsepok i Abbekås väcktes när hamnen äntligen byggdes om efter stormen i början av seklet. 1928 stod pirarna klara, och fiske med större båtar kom gång efter att ha legat nere i nästan 25 år, då endast småbåtar kunnat angöra hamnen.
Förändringen hade med Gustav Bongs ankomst till byn att göra. 1927 köpte han in tomterna där ruinerna efter de båda förstörda husen låg och började renovera och bygga nytt. En fiskkonservfabrik blev det, baserad på ål och sill som fiskarna i Abbekås levererade.
Gustav Bong föddes i Kristianstad 1864. Hans far skickade honom till Ystad där han fick gå i lära i speceribranschen. 1890 öppnade han egen kolonialvarubutik, och under första världskriget köpte han mark i Mossby och började odla grönsaker som konserverades i en fabrik i Ystad. Fabriken i Abbekås gick lysande, bokstavligt talat, eftersom Bong såg till att byn elektrifierades 1926-27. Under några år hade han till och med en egen fiskeflotta i hamnen.

Under andra världskrigets avspärrningar såldes det tonvis med fisk i Abbekås. Ibland, berättas det, stod folk i kö ända upp till kustvägen på jakt efter torsk, sill och flundror. 1948 avled Gustav Bong och sönerna tog vid. Men ingen av dem var särskilt intresserad av konservindustri. Abbekåsfabriken lades så småningom ner.
Under många år stod huset tomt och öde. Förfallet gick ganska långt, och ett tag var den enda glädjen med det att barn från trakten tog sig in och gjorde sig ett klubbrum på andra våningen. Ovetande redde de sig ett hemligt bo ungefär där det satt barn och rensade fisk på 20- och 30-talen, fisk som via ett transportband fördes ner i den lokal längs Kalmarvägen – numera rivet – där fisken blev ”Olivsill” och ”Östersjö sillfilet, rökt i olja”, enligt burkar som återfunnits i källarens jordlager.

Ägarna av Bongska huset har växlat genom åren. Somliga har misslyckats i sina uppsåt. Nu är det vår tur. Håll tummarna för att det går bättre för oss.

Björn Holm

http://www.abbekashamnkrog.se/Bongska-huset.php

Anslagstavla


Nu har vi stängt krogen - troligtvis för alltid.
Men du är välkommen att
- boka konferens
- hyra hela stället för fest
- hyra in dig för en kurs du tänker hålla
Hör av dig om du har frågor.
Maila på info@abbekashamnkrog.se eller ring på 0708-14 95 60


La Soupe har öppet!

Adelgatan 4
(mellan Stortorget och Centralen) och Isbergs gata 14 (i Dockan)
Öppettider för båda:
Mån-Fre 11:00-14:30
Soppa, gott bröd och färskost från 70:- Välkommen!

Davidshallstorg 9

Öppet:
Må-fre 11:30-15:30Varmt välkomna!

 
Varje veckas meny publiceras på våra Facebooksidor.
Meny Adelgatan 4
Meny Isbergs gata 14
Davidshallstorg 9

Program 2017

Hela säsongens program >>
   

Kontakt

Abbekås Hamnkrog & Hotell
Skepparevägen 1
274 56 Abbekås

Tel: 0411-53 33 13
info@abbekashamnkrog.se
Karta: Hitta hit >>
Kollektivtrafik:
www.skanetrafiken.se
www.sj.se