När du behöver hjälp med att transkribera

Att transkribera handlar om att ta inspelat material och skriva ner det med ord. Om du vill ha hjälp med att transkribera, så är det smart att vända dig till Transkribera Mera. Hos dem jobbar det duktiga transkriberare. De erbjuder:

  • Stort team av transkriberare
  • Transkribering med sekretess
  • Transkribering med kvalitet
  • Transkribering på sju arbetsdagar
  • Ett av Sveriges billigaste fastpris

Kanske du ofta spelar in möten, föreläsningar, eller intervjuer. Att ha ljudfiler är bra, men det kan även vara värt att ha det i skriven text med. Då utan onödiga mellanord så som öh, mm, och halvfärdiga meningar eller stakningar.

Få en bra transkribering

Visst kan du sätta dig för att på egen hand transkribera, men det kan ta tid om du inte är van. En van transkriberare kan göra det snabbt och lätt. Så vill du ha en bra hjälp med detta, så är det inte fel att anlita ett bra företag så som Transkribera Mera. De levererar snabbt, samt att det de levererar håller hög kvalitet. Dessutom jobbar de under sekretess, så inget av ditt inspelade material sprids ut.

Dessutom har detta företag ett bra pris på transkribering. De har fasta priser för både svenska och engelska.

Anlita duktiga transkriberare

Om du har flera ljudfiler som du snabbt vill få transkriberade, så är det bra att låta vana transkriberare ta hand om det hela. Det går snabbt samt att du även får det levererat snabbt. Oavsett vem av de anställda som har hand om dina ljudfiler, så är det samma kvalitet, varje gång.